Lyft den miljösmarta turistbussen

En modern fullastad turistbuss med 57 passagerare drar 1,8 liter/mil. Att det är så lite – det vet få människor. Att tåget är betydligt mer miljöpåverkande än turistbussen – det vet ännu färre.

Kg Co2/100 personkilometer, som är en vanlig måttenhet när man mäter miljöpåverkan, är för en turistbuss 1,3, för flyget 22,8 och för tåget 4,5 kg Co2/100 personkilometer.

Under vintern har resekartan ritats om och plötsligt är det ”skamfyllt” att resa framför allt med flyg. Trots att turistbussen är det mest miljöeffektiva sättet att resa så har tåget tagit monopol på miljökorrekthet. Men, “ett hot – fem möjligheter”. Vi ser flera möjligheter för dig som bussresearrangör att med små, enkla medel lyfta den miljösmarta turistbussen och vinna resenärer.

T.ex. kan du hämta vår företagsneutrala pressrelease, göra om den till din egen och skicka den till din lokala tidning för att få uppmärksamhet lokalt: Pressmeddelande-Flygskam-leder-till-ökat-turistbussresande. Vill du även bifoga bilden Turistbuss Miljösmart resande? Vänligen kontakta Erik Dahlbom på Svenska Turistbussföretagen.

Fler enkla och mycket effektiva sätt att lyfta fram ditt företag och turistbussen hittar du här.