Vi höjer servicenivån

Som du säkert redan har märkt så är det inte längre bara Marie Langes ljuva stämma som svarar när du ringer vår växel, utan vi är tre glada, energifyllda tjejer som är din första kontakt när du ringer till RK.

Vi jobbar som en intern support gentemot våra reseproducenter, alltså de som har hand om dina bokade resor, och är på så sätt även support för dig som kund. Allt för att du ska få snabbast möjliga hjälp med ditt ärende.

Reseproducenterna lägger ner hela sin själ i att sy ihop dina resor, att boka rätt hotell, restauranger, transporter etc. och att få tidsschemat för varje utflyktsdag att gå ihop. De ansvarar för alla destinationsorienterade ärenden och har god produktkunskap. Men för att ge dig snabbast möjliga hjälp och samtidigt underlätta för reseproducenterna hjälper vi på kundsupporten till med de mindre, men ändå så viktiga ärendena, t.ex.:

– av- och påbokning av gäster
– allt som rör dina namnlistor
– support om du är påkopplad via API (namnlistor)
– tidsändringar för arrangemang, måltider etc.

Vi jobbar tätt tillsammans med reseproducenterna och alla ärenden som vi hjälper dig med blir de uppmärksammade på. Om du ringer ang. ett mer destinationsorienterat ärende så lämnar vi ärendet till ansvarig reseproducent, antingen genom att koppla över samtalet eller via mejl.

Vi på kundsupport finns här varje dag kl. 8-17 för att hjälpa dig direkt när du ringer. Och har vi inte själva kunskapen i den aktuella frågan ser vi till att du får hjälp av ansvarig reseproducent. Vi ser fram emot att höra av dig!

Fr. v. Marie Lange, Susanne Andreasson och Kristin Svensson.