RK Travel Group går in i Norge

Sedan många år har RK Travel Group en stor andel av gruppresemarknaden i Norge.  Nu tar vi nästa steg och öppnar ett norskt bolag. Förutom att vi kommer närmare våra norska kunder innebär det i praktiken 10-15% lägre priser för våra norska kunders Norgeresor då ni kan dra av norsk moms. Detta kommer, i sin förlängning gynna våra svenska och finska kunder också, ju mer våra norska kunder köper, desto större samlade inköp med bra villkor får vi.


Göran Grell, VD