Hur mår gruppresebranschen och hur ser man på framtiden?

160 gruppresearrangörer har deltagit i vår kundenkät och gett sin bild av nuläget, framtiden och oss. Ett stort tack för er tid och ert engagemang! Så här ser resultatet ut:

Respondenterna är researrangörer, bussbolag och företag som är både och. Gemensamt för alla är att de erbjuder gruppresor. Summeringen visar ett nuläge där majoriteten av bolagen har tappat 80% av sin omsättning eller ännu mer under 2020. Samtidigt är det relativt få som tvingats säga upp mycket personal, majoriteten har sagt upp mindre än 20% av sina medarbetare. (Notera att enkäten genomfördes i december.)

På frågan som vi alla vill ha svar på, ”När tror du gruppresandet startar upp igen?”, tror de flesta på kvartal 3 och då med en stark dragning till resmål i det egna landet, följt av övriga Norden. Resor med värme och god mat & dryck kommer fortsatt stå högt i kurs, men än mer populärt tros trädgårdsresor och resor med vandring / nordic walking bli. Det är ju också intressen som många odlat under pandemin.

När det gäller planering av programresor (2021) svarar många att de ser över sitt utbud och justerar en del till närmare resmål. Då när enkäten genomfördes i december höll många på att lägga ut 2021 års resor på hemsidan och i övriga kanaler, men i vilken grad man marknadsförde sig varierade mycket. Från ”vi ligger lågt och avvaktar mest” till ”vi marknadsför oss i samma utsträckning som vi gjorde vi den här tiden förra året”. Vi på RK har en del tips & idéer kring kommunikation gentemot resenärerna just nu, läs gärna mer här.

När det gäller fasta grupper (ungdomslag, pensionärsföreningar och företagsgrupper etc.) svarar de flesta att dessa är avvaktande just nu, men att reslusten absolut finns kvar. Och de allra flesta tror att man under 2:a halvåret 2022 kommer vara tillbaka på den omsättning som man hade 2019 för fasta grupper och programresor. På RK vet vi att många kunder lagt mycket tid på att hålla kontakt med sina fasta grupper under pandemin och de senaste månaderna ser vi också fler och fler förfrågningar komma in.

Enkäten avslutades med frågor kring hur ni har upplevt oss under 2020 – t.ex. vår servicenivå och den personliga kontakten. På en skala 1-10 har vi fått snittbetyg mellan 8,2 och 9,5 och vi är glada över den responsen på vår insats under ett mycket utmanande år. Och samtidigt sporrade att sträva högre, göra mer och ännu bättre.

De som svarade snabbast på enkäten hade chansen att vinna Triss-lotter och Flax-lotter. Grattis till alla er som vann:

Triss
Arctic Buss Sweden, Fredrik Sundqvist
Bogu-Tours, Boguslaw Kiersz
Forellenresor, Bengt Ohlsson
Frösö Bussresor, Daniel Sunding
Göran Löfqvist, Gotland
Lind Tour, Annica Kelly
Mimosa Kulturresa, Björn Malmberg
Skaraborgsresor, Amanda Carlsson
Tapanis Buss Haparanda, Inger Olofsson
Tuna Trafik, Johan Hermansson

Flax
Berg Skysstasjon, Jens-Olav Strand
Brustad Busstrafikk, Gunnar Brustad
Finn Carlsen Turistbusser, Irene Carlsen
Geir V. Larsen Turbusser, Geir V. Larsen
Haverstad Turbiler, Stig-Rune Haverstad
JVB-Tur, Robert Medik
Kjetils Bussreiser, Kjetil Cato Aasberg
Magnus Reiser, Magnus Kleiven
Peer Gynt Tours, Per Rune Dyrnes
Vy Buss, avd Molde, Pål Arve Indergard

Tack alla respondenter/kunder för visat förtroende och gott samarbete i en väldigt speciell tid. Nu håller vi ut & hänger i lite till.

Har du frågor eller kommentarer? Kontakta oss gärna.