Lyft den miljösmarta turistbussen

En modern fullastad turistbuss med 57 passagerare drar 1,8 liter/mil. Att det är så lite – det vet få människor. Att tåget är betydligt mer miljöpåverkande än turistbussen – det vet ännu färre.

Kg Co2/100 personkilometer, som är en vanlig måttenhet när man mäter miljöpåverkan, är för en turistbuss 1,3, för flyget 22,8 och för tåget 4,5 kg Co2/100 personkilometer.

I år har resekartan ritats om och plötsligt är det ”skamfyllt” att resa framför allt med flyg. Trots att turistbussen är det mest miljöeffektiva sättet att resa så har tåget tagit monopol på miljökorrekthet. Därför är det viktigt att du som bussresearrangör lyfter hur miljösmart turistbussen är. Med små enkla medel kan du vinna resenärer.

T.ex. kan du hämta vår företagsneutrala pressrelease, göra om den till din egen och få uppmärksamhet i din lokala press: Pressmeddelande-Flygskam-leder-till-ökat-turistbussresande. 

Se också vad din branschförening gör, t.ex. har både Sveriges Bussföretag och Svenska Turistbussföretagen tagit fram bra material. Om du vill använda bilden Turistbuss Miljösmart resande kontaktar du Erik Dahlbom på Svenska Turistbussföretagen.

Fler enkla och mycket effektiva sätt att lyfta fram ditt företag och turistbussen hittar du här. Du är också varmt välkommen att kontakta oss.