Samtal på Näringsdepartementet

Ett nedslag i en ”bussnörds” verklighet. Det fick näringsminister Ibrahim Baylans statssekreterare när Svenska Turistbussföretagen på nytt besökte maktens korridorer och kämpade för riktade stöd.

Erik Dahlbom föddes in i branschen och som 14-åring stod han vid vägkanten och klockade bussar. Intresset var brinnande, allt skrevs ner. Han blev trafikledare och sedan egenföretagare med passion för att köra buss. För ungdomslag, pensionärsföreningar, företag, turistgrupper eller när tåget stannat i vinternatten. Nu när det, i praktiken, råder näringsförbud har allt kastas omkull. Erik jobbar extra som kock för att försörja sin familj. Och han har sålt en del av sitt bolag ReseMakar’n för att överleva.

Erik är långt ifrån ensam och med i fallet kommer teatrar, hotell, nöjesparker, restauranger och resmål över hela vårt land – inte minst på landsbygden. Alla lever de i symbios med turistbussbranschen.

På mötet med statssekreterare Emil Högberg den 29 januari, där även Björne Sandström och vår vd Göran Grell deltog, återgav Erik den bistra verkligheten och flera angelägna frågor togs upp:

– Det är glädjande att omställningsstöden förlängts, men utbetalningarna dröjer flera månader vilket ger enorma konsekvenser.
– Behovet av ett enat vaccinpass
– Flexiblare av- och påställningsprocess för bussarna. Idag tvingas bussföretagen tacka nej till udda körningar pga kostnaden som uppstår när bussen ska ställas på igen
– Behovet av avställningsstöd

– Efter årsskiftet och boksluten kommer många små familjeföretag ha svårt att undvika kontrollbalansräkning efter snart ett år utan intäkter. Därmed kan de inte söka vidare stöd och vägs ände närmar sig.

Vi har ingen Jonas Gardell eller Petter A. Stordalen i turistbussbranschen som hörs och syns stort, men vi har Erik, Pelle och många många fler. Och vi har branschföreningar som enträget fortsätter kämpa. Nu gäller det att våra politiker agerar ytterligare. Klockan tickar fort för hela besöksnäringen.

Mötet var en uppföljning på Svenska Turistbussföretagens besök på Näringsdepartementet i augusti. Huvudbilden är från det tillfället,  fr. v.
Emil Högberg, näringsminister Ibrahim Baylans statssekreterare
Pererik ”Pelle” Nyberg, vd Nybergs Buss
Göran Grell, vd RK Travel Group
Med i augusti var också Kjell Peterson, ordförande i Svenska Turistbussföretagen.

Bilden nedan:
Björne Sandström, Svenska Turistbussföretagen
Erik Dahlbom, vd ReseMakar’n och vice ordförande i Svenska Turistbussföretagen.