Samtal på Näringsdepartementet

Vi har ingen Jonas Gardell eller Petter Stordalen i turistbussbranschen som hörs och syns stort, men en Pelle. Igår träffade han näringsminister Ibrahim Baylans statssekreterare och diskuterade hur bussbranschen drabbats.

Pererik ”Pelle” Nyberg, vd på Nybergs Buss AB, berättade om sin vardag före corona och nu. Om städ på morgonen, bokföring på natten, skoltrafik och akutkörningar när tågen stannat. Om inställda turistresor och alla gruppresearrangörer som riskerar att gå under nu när det, i praktiken, råder näringsförbud.

Med på mötet med statssekreterare Emil Högberg var också Kjell Peterson från Svenska Turistbussföretagen och vår vd Göran Grell. Syftet var att arbeta för riktat stöd till bussbranschen i form av 1) förlängt omställningsstöd kopplat till omsättningstapp 2) förlängt permitteringsstöd, också behovsstyrt 3) avställningsstöd, dvs en fast summa/dag som en buss står avställd.

Göran beskrev hur turistbussbranschen lever i symbios med teatrar, hotell, nöjesparker, restauranger och resmål över hela vårt land – inte minst på landsbygden. Och hur viktig bussen är för näringslivet, föreningslivet och för ett miljösmart resande. Kjell gav det internationella perspektivet och berättade vad som gjorts specifikt för bussbranschen i många andra länder, samt vilka konkreta stöd vi och övriga parter i besöksnäringen behöver så akut.

Att vi inte kommer att sluta resa var alla överens om. Att turistbussen behövs likaså. Nu gäller det att våra politiker agerar innan det är för sent. Klockan tickar mot totalkollaps för en hel industri.


I maktens korridorer. Kjell Peterson, ordförande i Svenska Turistbussföretagen, och Pererik ”Pelle” Nyberg, vd Nybergs Buss.

Huvudbilden fr. v.
Emil Högberg, näringsminister Ibrahim Baylans statssekreterare
Pererik ”Pelle” Nyberg, vd Nybergs Buss
Göran Grell, vd RK Travel Group