Samverkan – bäst för branschen

”Det är mycket olyckligt att genomföra likartade arrangemang för bussresebranschen så nära varandra i tid”. Res Forum intervjuar Anna Grönlund, Pererik Nyberg, Helen Bergh och Göran Grell om krockarna i vår när flera branschträffar planeras. Läs mer här:

Samverkan – bäst för branschen

Tre branschträffar på en månad är aldrig bra, enligt Göran Grell på RK Travel Group, som vill se samverkan i stället för konfrontation inom branschen.

– Det är mycket olyckligt att genomföra likartade arrangemang för bussresebranschen så nära varandra i tid, särskilt nu när vi borde göra allt för att samverka med branschens bästa för ögonen.

Det säger Göran Grell, vd för RK Travel Group, med anledning av att Svenska Turistbussföretagen valt att lägga sin nystartade branschträff veckan före Busstorget 2021 som arrangeras av Sveriges Bussföretag. Även RK Travel Group själva planerar för sin branschträff RK’s TUR, en tradition som uppstod när TUR-mässan på Svenska Mässan i Göteborg kraftigt förändrades 2015. Sveriges Bussföretag hade inne på ”gamla” TUR på Svenska Mässan en egen samlingsplats kallad Busstorget. När mässan upphörde beslutade Sveriges Bussföretag att fortsätta med Busstorget externt på olika platser i Sverige.

Dessa två arrangemang kompletterade snarare än konkurrerade med varandra, men nu blir det trångt i dörren när branschorganisationen Svenska Turistbussföretagen beslutat sig för att genomföra den egna ”Buss och resemässan” 8-9 april i Lundsbrunn. Det är veckan före Busstorget 2021 som äger rum i Tylösand 15-16 april.

– Det hade varit bättre om de valt att göra det nya branschmötet på hösten i stället, vilket jag också framfört till arrangörerna. Då hade branschföreningarna fått två bra möten i stället för att nu riskera att det blir två sämre. Som jag ser det är RK’s TUR i mitten av mars också litet kapad av det här. Tre branschträffar på en månad är mycket olyckligt för både besökare, utställare och arrangörer – i synnerhet i en bransch som är så hårt ansatt.

Allt detta i ett läge när ingenting är säkert på grund av coronan, det finns ingen garanti för att de nu nämnda eventen ska kunna genomföras.

– RK vill stå neutrala och jobbar för en bra relation med båda branschföreningarna, vi försöker se till hela branschens bästa, fortsätter Göran Grell. Det är en svår balansgång ibland – t.ex. har vi nu en bokad utställarplats i Lundsbrunn och hoppas få till en överenskommelse även för Tylösand. Vi har också alltid erbjudit bägge organisationerna att ställa ut på RK’s TUR och det tänker vi fortsätta med.

– Vi ska jobba tillsammans i stället för att motverka varandra, speciellt i det läge som råder nu, säger Göran Grell.

Att det råkade bli så att det nya branschmötet hamnade alldeles före Sveriges Bussföretags Busstorget är en ren tillfällighet, enligt Pererik Nyberg, Nybergs Buss i Lidköping och styrelseledamot i Svenska Turistbussföretagen:

– När vi bestämde datum visste vi inte att Busstorget skulle bli av, säger han och fortsätter:

– Så det fanns alltså ingen baktanke alls. Dessutom tycker inte jag att det spelar så stor roll ändå, eftersom vårt arrangemang vänder sig lite mer till resemarknaden medan Busstorget befinner sig litet mer på direktörsnivå som jag ser på saken. Därför borde det kunna finnas plats för både vår Buss & Resemarknad och Busstorget.

Vad är tanken med er Buss & Resemarknad?

– Tanken är att få igång branschen igen, att öppna för litet affärer samt planera för litet resor framåt vårkanten. Och vi tänkte hela tiden att lägga den här branschträffen ungefär vid samma tid som den gamla TUR-mässan brukade genomföras i Göteborg.

Just att gamla TUR-mässan inte fortsatte som förr är också bakgrunden till att Sveriges Bussföretag fortsatte med Busstorget i egen regi. Det har arrangerats varje år sedan 2015. I år blev arrangemanget som så många andra stoppade av coronapandemin, men nu pågår planerna för fullt inför Busstorget 2021:

– Busstorget har genom åren blivit en omtyckt mötesplats som lockat flera hundra deltagare. Vi arrangörer – Sveriges Bussföretag och fordonstillverkarna Daimler, MAN/Neoplan, Scania, VDL och Volvo – arbetar tillsammans för att skapa en mötesplats där deltagarna både får ny och aktuell kunskap om branschfrågor och fordonsutveckling, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag. Hon fortsätter:

– Vi vet genom utvärderingar att både tillfället att prata direkt med exempelvis våra myndigheter och att på plats får ta del av nyheter i de senaste bussmodellerna uppskattas mycket. Programmet utformas ju i samverkan med Sveriges Bussföretags arbetsgrupp för turist- och beställningstrafik, TURBO, som lägger mycket tid och engagemang för att skapa en bra arena för sina kollegor. I slutändan är det ju deltagarna som väljer vilka evenemang de vill gå på, säger Anna Grönlund.

Hon vill samtidigt passa på att välkomna till Busstorget 15-16 april på Tylösand.

MK Bussresor i Skara har drabbats hårt av coronakrisen i likhet med alla andra i branschen. Helen Bergh, är vice vd i företaget som är medlem i både Sveriges Bussföretag och Svenska Turistbussföretagen. Helen Bergh ingår även i TURBO-gruppen inom Sveriges Bussföretag som hanterar just de frågor som rör turist- och beställningstrafik och hon själv har varit med på Busstorget många gånger.

– För det första vet vi inte om vi alls kan ses under april, för det andra tycker jag att det är synd att två sådana här arrangemang ska genomföras så nära i tiden, säger Helen Bergh.

– Det kostar pengar och tid att delta på branschmöten, jag har svårt att tro att någon har möjlighet att vara med på båda, det är ingen som i dag sitter på en stor plånbok. Då är risken stor att både Busstorget och den nya arrangemanget kommer att samla få deltagare vilket inte är bra för någon.

Vad är viktigast just nu?

– Att vi fokuserar på våra politiker och frågar dem hur de har tänkt sig framåt. 19 oktober fick vi äntligen besked om förlängt omställningsstöd, men det gäller ju bara maj-juni. Jag vill veta vad som gäller längre fram så att vi kan planera i lugn och ro eftersom krisen långt ifrån är över.

Reporter: Thomas Dietl, Res Forum

Uppdatering 13 november:
Svenska Turistbussföretagens Buss- och resemarknad arrangeras parallellt med Bussgolfen i Lundsbrunn 19-20/8.  

Uppdatering 19 februari:
Sveriges Bussföretag arrangerar Busstorget digitalt 15/4.