Viktig information

Covid-19

Viktig information ang. GDPR

Covid-19

Bästa kund! Tyskland är stängt t.o.m. 20/12 för turister boende på hotell. När landet väl öppnar upp igen kan läget ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att du…

Viktig information ang. GDPR

GDPR är det nya EU-direktivet på personuppgiftshantering som träder i kraft i Sverige den 25/5 2018. Den nya lagen ersätter den s.k. PUL. GDPR är en klar uppskärpning av personuppgiftshanteringen…