Viktig information

Viktig information ang. GDPR

Viktig information ang. GDPR

GDPR är det nya EU-direktivet på personuppgiftshantering som träder i kraft i Sverige den 25:e maj 2018. Den nya lagen ersätter den s.k. PUL. GDPR är en klar uppskärpning av…