Viktig information

Covid-19

Viktig information ang. GDPR

Covid-19

Bästa kund! För varje dag ser vi antalet körklara resor för sommaren sakta öka. De är såklart få mot ett normalt år, men i takt med vaccinationerna går det framåt….

Viktig information ang. GDPR

GDPR är det nya EU-direktivet på personuppgiftshantering som träder i kraft i Sverige den 25/5 2018. Den nya lagen ersätter den s.k. PUL. GDPR är en klar uppskärpning av personuppgiftshanteringen…