Viktig information

Covid-19

Viktig information ang. GDPR

Covid-19

Bästa kund! Vår första grupp sedan pandemins utbrott reste ut på midsommarafton, lycka efter tre månader med noll utresor. Under sommaren följdes den av fler resor inom Norden och under…

Viktig information ang. GDPR

GDPR är det nya EU-direktivet på personuppgiftshantering som träder i kraft i Sverige den 25/5 2018. Den nya lagen ersätter den s.k. PUL. GDPR är en klar uppskärpning av personuppgiftshanteringen…