Viktig information

Covid-19

Viktig information ang. GDPR

Covid-19

Bästa kund! De senaste veckorna har vi utifrån orderingång och samtal med många av er förstått att försäljningen börjar släppa. Det gäller både fasta grupper och programresor. Så kul och…

Viktig information ang. GDPR

GDPR är det nya EU-direktivet på personuppgiftshantering som träder i kraft i Sverige den 25/5 2018. Den nya lagen ersätter den s.k. PUL. GDPR är en klar uppskärpning av personuppgiftshanteringen…