Viktig information

Bränsletillägg

Viktig information ang. GDPR

Covid-restriktioner i olika länder

Många länder har lättat på sina restriktioner och här hittar du information om vad som gäller för respektive land. Observera att restriktionerna kan skilja sig åt i olika regioner inom…

Bränsletillägg

De kraftigt ökade bränslepriserna medför att en del bussbolag, flygbolag, tågoperatörer och rederier tar ut bränsletillägg på årets resor. T.ex. förekommer det hos ett antal bussbolag utomlands som vi samarbetar…

Viktig information ang. GDPR

GDPR är det nya EU-direktivet på personuppgiftshantering som träder i kraft i Sverige den 25:e maj 2018. Den nya lagen ersätter den s.k. PUL. GDPR är en klar uppskärpning av…