Viktig information

Covid-19

Viktig information ang. GDPR

Covid-19

Bästa kund! Nu har de första grupperna utanför Norden varit iväg, lycka. Resorna har gått bra, alla har tagit ansvar och det visar att det går att resa säkert. PRO…

Viktig information ang. GDPR

GDPR är det nya EU-direktivet på personuppgiftshantering som träder i kraft i Sverige den 25/5 2018. Den nya lagen ersätter den s.k. PUL. GDPR är en klar uppskärpning av personuppgiftshanteringen…