Key Partners

RK Travel Group AB har ett nära samarbete med ett stort antal viktiga partners och branchledande leverantörer för att kunna producera de bästa och mest prisvärda gruppresorna. Dessa partnerskap är en förutsättning för att vi fullt ut skall kunna tillvarata våra kunders intressen och på bästa sätt kvalitetssäkra varje grupps specifika resa med rätt produkt till rätt pris.

På denna sida finns nu möjlighet att läsa mer om ett par av våra utvalda och mest prioriterade partners.

Om du som leverantörspartner till RK Travel Group önskar att gemensamt diskutera och utveckla en affärsmodell med oss, kontakta Anders Nord på info@rktravelgroup.se

If you as a partner to RK Travel Group want to discuss and develop a closer business relationship with us, please contact Mr Anders Nord at info@rktravelgroup.se