Du ska vara trygg i att RK Travel Group alltid erbjuder bäst paketpris för dina grupper. Har du fått ett bättre? Låt oss matcha det!

Värdet i ett konkurrenskraftigt pris är ofta helt avgörande både för dig som kund och oss, så därför är RK’s Prismatch ett nytt steg i rätt riktning att nå framgång. De aktuella förutsättningarna för att genomföra en Prismatch är att vi vid behov kommer att efterfråga ett underlag som styrker att vi ligger fel i pris och att det är likvärdiga paketarrangemang och produkter som vi jämförs med.

Prismatch gäller fram till mottagandet av vår bekräftelse och två månader därefter. Flygpriser är undantagna då dessa styrs av en dagsaktuell prissättning.

Välkommen att testa oss, vi finns här för din lyckade affär.

 

Skicka förfrågan