Ensam är inte stark. RK Travel Group hjälper dig att starta upp gemensamma resor med en branschkompis. Du kan erbjuda fler destinationer, genomföra fler resor och öka antalet varma säten.

Läs mer i Bussmagasinet eller Res & Trafik Forum och kontakta oss om RK Unite.

Skicka förfrågan