Vårt engagemang i kåkstaden Mfuleni

Under åtta år stöttade vi barnhemmet Sakhumzi i kåkstaden Mfuleni utanför Kapstaden i Sydafrika. Under den tiden bodde här som mest 36 föräldralösa barn och verksamheten var beroende av sponsorer och bidrag för att gå runt. Vintern 2022 drabbades barnhemmet av ett kraftigt bakslag då man kördes bort från sina lokaler av släktingar till Amelia, kvinnan som grundade barnhemmet för ca 40 år sedan och som tyvärr gick bort 2017.

Efter hennes bortgång drevs verksamheten vidare i samma anda av Anathi, en kvinna som själv bara var nio månader när hon kom till Sakhumzi. Idag bor Anathi med sina fyra barn och tio barn från Sakhumzi i ett eget hus. Det går bra, men det är tufft med fattigdom och våld ständigt närvarande i området och man saknar de allra äldsta barnen som behövde finna andra boendelösningar.

Amelia (i mitten på bilden) hade ett hjärta av guld och gjorde allt för barnen som växte upp hos henne. Det är en sorg att hennes barnhem inte kan drivas på samma sätt som tidigare, men vi och likaså Sakhumzifriends Sverige, har valt att fortsätta stötta barnen och Anathis fantastiska insats. Vi gör det bl.a. genom att donera nu till jul, både från företaget och från medarbetarna.