Vårt engagemang i kåkstaden Mfuleni

Under åtta år stöttade vi barnhemmet Sakhumzi i kåkstaden Mfuleni utanför Kapstaden i Sydafrika. Under den tiden bodde här som mest 36 föräldralösa barn och verksamheten var beroende av sponsorer och bidrag för att gå runt.

Barnhemmet startades för drygt 40 år sedan av en kvinna vid namn Amelia (i mitten på bilden). Hon gick bort 2017 och hann under sitt liv hjälpa otroligt många barn. Amelia hade ett hjärta av guld och gjorde allt för barnen som växte upp hos henne. Efter hennes bortgång drevs verksamheten vidare i samma anda av Anathi, en kvinna som själv bara var nio månader när hon kom till Sakhumzi.

I vintras drabbades verksamheten av ett kraftigt bakslag då man kördes bort från lokalerna av Amelias släktingar. Idag bor Anathi med sina fyra barn och tio barn från Sakhumzi i ett eget hus. Det går bra, men man saknar förstås de allra äldsta barnen som behövde finna andra boendelösningar.

Det är en sorg att barnhemsverksamheten inte kan drivas på samma sätt som tidigare, men vi och likaså Sakhumzifriends Sverige, har valt att fortsätta stötta Anathi och barnen. Vi gör det bl.a. genom att donera nu till jul, både från företaget och från medarbetarna. Vi hoppas också snart kunna besöka barnen igen, vilket vi gjorde flera gånger före pandemin. Det var starka möten med nyfikna och omtänksamma barn – möten som satte avtryck och ingav hopp.