Vi satsar framåt och välkomnar Sabine

För att fortsätta utvecklas och skapa tillväxt med bibehållen kvalitet har våra ägare beslutat att rekrytera Sabine Söndergaard som styrelseordförande (Chairwoman).

– Jag är oerhört glad och tacksam att välkomna Sabine in i vårt lag. Jag känner Sabine sedan tidigare och vet att hon är en synnerligen genomtänkt ledare som har stor erfarenhet av tillväxt och reformering. Rekryteringen ska ses som en offensiv satsning framåt där RK Travel Group nu tar nästa steg in i framtiden, säger Göran Grell, vår VD och avgående styrelseordförande.

– Jag vet att alla bolag kan nå en ny nivå om det finns en tydlig, logisk och förankrad plan sammanflätad med en modig vision, menar Sabine Söndergaard. Det har RK Travel Group. Bolagets ledning och medarbetare har också en hög professionalism och synnerligen stark passion för sina kunder. Det engagemanget genomsyrar hela kulturen och är bäraren i att RK under pandemin lyckats förstärka sin position som marknadsledare. Jag är glad och inspirerad över att få vara en del av bolagets spännande resa framåt, fortsätter Söndergaard.

Göran Grell kvarstår tillsammans med Per Göransson i vår styrelse. Fredrik Helgesson lämnar sin roll som styrelseledamot och kommer att fortsätta att fokusera på investeringar och tillväxt inom moderbolaget Travel Mate AB.

Mer om Sabine Söndergaard:
Sabine, som är 48 år, har mer än 20 års erfarenhet av ledarskap i olika organisationer i utvecklings- och tillväxtresor i nära samverkan med bolagets medarbetare, styrelse och ägare. Sabine är tidigare advokat och har bl.a. varit VD för Göteborg & CO, Advokatfirman Glimstedt samt ordförande i BK Häcken. Nuvarande styrelseuppdrag är: Veteranpoolen AB, Göteborgs Räddningsmission, Ägarstiftelsen i Universeum, Vitartes Intea Holding AB (publ) och CMG – Connect Management Group.

På bild: 1) Sabine Söndergaard 2) Göran Grell.